LOADING

Type to search

Онцлох

ЭМД-аар хийгдэх уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ, гэрээт эмнэлгүүдийн жагсаалт

Share

Даатгуулагч танд 2021 оны Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл (ЭМДҮЗ)-ийн баталсан 03 дугаар тогтоолын Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээний талаар танилцуулж байна.

Уламжлалт анагаах ухааны амбулаторийн тусламж, үйлчилгээг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцна. Уламжлалт анагаах ухааны өдрийн эмийн эмчилгээ нь 5-аас доошгүй хоног үргэлжлэх бөгөөд өдрөөр эмчлүүлэх тусламж, үйлчилгээний нийт зардал 150.000 төгрөг. Үүнээс ЭМД-ын сан 130,000 төгрөгийг, даатгуулагч иргэн өөрөө 20.000 төгрөгийг тус тус хариуцан төлнө.

Харин уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний суурь тарифийн хэмжээ 450,000 төгрөг бөгөөд хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний нийт зардлын 15 хувийг даатгуулагч иргэн өөрөө хариуцан төлнө.

ЭМДЕГ-тай гэрээ байгуулсан уламжлалт анагаах ухааны эмнэлгүүдийн жагсаалт

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!