LOADING

Type to search

Ухаарахуй

Эрдэнэт хүний төрлийг үр дүнтэй ашиглах

Share

Бид бүгдээрээ сэтгэлийн хамгийн боломжит дэвшил гаргах боломж бүхий эрдэнэт хүний бие, эрдэнэт хүний төрөл авсан байна. Бидэнд одоо байгаа хүний төрлөөс өөр гэгээрэлд хүрэх илүү сайн боломж байхгүй. Тэнгэрийн хаан Эсрэн тэнгэр болон төрсөн ч бидэнд тийм боломж гарахгүй!

Бидэнд одоо байгаагаас өөр илүү сайн нөхцөл байхгүй учраас түүнийг үр дүнтэй ашиглах бүх горимыг мэдэх нь чухал. Сэтгэлийн төлөвшилд ахиц гаргах хамгийн сайн арга бол өөртөө сайхан сэтгэлийг илүү ихээр төлөвшүүлэх явдал. Сайхан сэтгэлийн үндсэн дээр чинхүү бодь сэтгэлийг төлөвшүүлдэг.

Энэ бол гэгээрэлд хүрэхийг хүссэн сэтгэл, өөрөөр хэлбэл хүн бүрт хамгийн оновчтой тусалж чадахын тулд өөрийн бүхий л сул талыг арилгаж, нөөц боломжоо бүрэн ашиглах хүсэл юм. Зүрх сэтгэлээ бусдад, гэгээрэлд хүрэхэд зориулах нь эрдэнэт хүний төрлийг хамгийн үр дүнтэй ашиглаж байгаа хэрэг.

Эх сурвалж: https://studybuddhism.com/mn/

error: Content is protected !!